1. Chức năng, nhiệm vụ của việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Sư phạm giáo dục nghề nghiệp

– Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo qui định của pháp luật về đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

– Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Sư phạm dạy nghề cho các đối tượng đó có trình độ chuyên môn kỹ thuật để làm giáo viên dạy nghề.

  1. Ngành nghề đào tạo:

– Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề cho GV dạy trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề: Thực hiện theo thông tư số: 19/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2011( Có hiệu lực từ ngày 06/09/2011) .

Ví dụ: Giáo viên ở các trung tậm Đào tạo và sát hạch lái xe, giáo viên ở các Trung tâm về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp…

– Đào tạo bồi dưỡng Sư phạm cho GV dạy trình độ Sơ cấp : Thực hiện theo Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017.

– Chương trình Bồi dưỡng Kỹ năng dạy học: Theo QĐ số 782/QĐ-TCGDNN ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp  .

– Đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện.

–  Học xong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên Học viên được cấp Chứng chỉ theo qui định hiện hành.

  1. Giáo viên tham gia giảng dạy

Đội ngũ giáo viên giảng dạy các chương trình nghiệp vụ sư phạm đều là các giảng viên có trình độ chuyên môn tốt. Có kinh nghiệm thực tế từ 5 năm trở lên. 100% giảng viên đều có bằng thạc sỹ, một số giảng viên có bằng tiến sỹ về Quản lý giáo dục hoặc Phương pháp giảng dạy. Nhiều giảng viên đã từng tham gia các cuộc thi về giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt được nhiều thành tích cao.

  1. Phương pháp giảng dạy

          Khi giảng dạy các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các giảng viên đã vận dụnglinh hoạt các phương pháp giảng dạy làm phong phú quá trình học tập của học viên. Đặc biệt vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại như nhóm, trải nghiệm…nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *