I. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp
Chức danh nghề nghiệp giảng viên trong các trường Trung Cấp và Cao Đẳng công lập bao gồm:

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) – Mã số: V.09.02.01
2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) – Mã số: V.09.02.02
3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) – Mã số: V.09.02.03
4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) – Mã số: V.09.02.04

II. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Chức danh nghề nghiệp giáo viên trong các trường Trung Tâm Dạy nghề công lập bao gồm:

1.Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I – Mã số: V.09.02.05
2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II – Mã số: V.09.02.06
3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III – Mã số: V.09.02.07
4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III – Mã số: V.09.02.08
5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV – Mã số: V.09.02.09

III. Nội dung chương trình (240 Tiết)

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

IV. Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được :

– Cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của Tổng cụ giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động thương binh và xã hội.

– Chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *