Tên đề tài Năm học Ghi chú
Rà soát, điều chỉnh ngân hàng đề thi môn học (STVB, Nguyên lý KT, KT vi mô, KT vĩ mô, Lý Thuyết Thống Kê, KTDN 2, Tài chính DN 2, KTDN 1) 2017-2018
Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo nghề Quản lý và bán hàng trong siêu thị trình độ trung cấp theo phương pháp tiếp cận năng lực thực hiện (APC) 2018-2019
Chuyển đổi chương trình đào tạo

trung cấp nghề KTDN sang phương pháp tiếp cận năng lực APC

2019-2020
Biên soạn tài liệu dạy học năng lực ngành Logistic và Kế toán DN theo PP APC 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *