THÔNG TIN GIẢNG VIÊN TRONG KHOA

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SĐT MAIL THÀNH TÍCH CÁ NHÂN  
1 Nguyễn Hữu Thành Trưởng khoa Thạc sĩ Kỹ thuật 0975568292 Huuthanhspdn@gmail.com – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2013,2015,2018

– Giải nhì hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2006

– CSTĐ cấp trường 2015, 2017,2019,2020,2021

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” năm 2018

 

3 Trần Việt Anh Giảng viên Thạc sĩ Quản trị KD 0919666217 anhcknn@gmail.com – Giải nhì hội giảng cấp trường năm 2015

– Giải 3 hội giảng cấp trường năm 2016

4 Lại Thị Hạnh Tổ trưởng Thạc sĩ SPKT 0984590304 Laithihanhck@gmail.com – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2011

– Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh năm 2017

– Giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

– CSTĐ cấp trường 2015, 2017.

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” năm 2018

5 Trần Quốc Minh Giảng viên Thạc sĩ Quản lý Giáo Dục 0968146578

 

minhtqsp@gmail.com

 

– Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh năm 2015

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2020

– Giải nhất hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

– CSTĐ cấp trường 2015, 2020

 

6 Trần Huy Quảng Giảng viên Kỹ sư kinh doanh 0975539468 tranquangktvp@gmail.com – 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019, 2020, 2021)

– Giải Nhì hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2021

7 Bùi Thu Trang Tổ Trưởng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 0987.38.2012 thutrangcknn@gmail.com – 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019, 2020, 2021)

– Bằng khen của Ban chấp hành công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

– Giải Nhì hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2020

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2022

 

8 Lương Thị Hương Giảng viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 0987.722.540 chuyentinhbienxanh170386@gmail.com – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018

– Bằng khen Bộ Nông nghiệp năm học 2017 – 2018

9 Đặng Thị Thu Hà Bí Thư đoàn thanh niên Cử nhân –  chuyên ngành Thương mại 0985341344 dangha.nmq@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *