Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

Chương trình Kế toán doanh nghiệp cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng Công nghệ thông tin trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hướng tới việc xây dựng những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Học sinh, sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp được trang bị các kỹ năng:

–       Lập Chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

–       Ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

–       Sử dụng phần mềm kế toán

–       Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

–       Báo cáo các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sinh viên có nhiều cơ hội việc làm:

–       Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

–       Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

–       Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Các hệ đào tạo:

– Đào tạo cao đẳng: thời gian học là 3 năm

– Đào tạo trung cấp:

+ 3 năm đối với Hệ văn hóa nghề;

+ Từ 1 đến 2 năm với hệ 9+

  • Đào tạo sơ cấp : từ 3 – 6 tháng
  • Học liên thông lên CĐ: 1 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *