Bằng khen Năm học Ghi chú
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2009- 2010  
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2010- 2011  
Bằng khen Tỉnh Vĩnh Phúc 2011-  2012  
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2012-  2013  
Bằng khen Tỉnh Vĩnh Phúc 2013-2014  
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2014-2015  
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2015-2016  
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2016-2017  
Bằng khen Tỉnh Vĩnh Phúc 2017-2018  
Bằng khen Bộ Nông Nghiệp 2018-2019  
Lao động tiên tiến 2019 – 2020  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *